Logo projektu UE

MY WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA informuje, iż w dniu 29.06.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Usługa badawcza polegająca na opracowaniu innowacyjnej lancy używanej na myjniach samochodowych Poddziałanie 2.3.2: Bon na innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: zapewnienie przedsiębiorstwu dostępu do proinnowacyjnej usługi świadczonej przez jednostkę naukową, w wyniku której opracowany zostanie nowy produkt, jakim jest lanca zawierająca układ sterowania procesem mycia.

Efekty projektu: opracowanie lancy zawierającej układ sterowania procesem mycia w myjniach produkowanych przez MY WASH do programu pianowania i mycia zasadniczego stosowana będzie jedna lanca myjąca, a nie dwie, jak miało to miejsce dotychczas. Spowoduje to oszczędność czasu mycia (o ok. 10%), a także wpłynie na zmniejszenie zużycia wody i chemii (o ok. 5%) w porównaniu do standardowego procesu mycia dwoma lancami.
Ponadto możliwość zastosowania na myjni jednej lancy zamiast dwóch przełoży się na szybszy proces wykonania wyrobu i montażu całej technologii u klienta

Wartość projektu: 303 588,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 209 797,00 PLN
Umowa nr: POIR.02.03.02-20-0051/20-00